Saumauksen työturvallisuudesta julkaistiin opas keväällä 2013. Oppaassa annetaan yleiskuva saumaustyöhön kohdistuvista vaara- ja haittatekijöistä sekä kerrotaan, mitkä seikat on otettava huomioon, jotta työ tehdään turvallisesti. Opasta voi tilata esimerkiksi Rakennusmedian kautta.