Print

Suomessa kuolee nykyisin vähemmän rakentajia kuin Ruotsissa riippumatta siitä, mitataanko asiaa kuolleiden määrillä vai suhteessa rakentamisen volyymiin. Vielä 1990-luvulla Ruotsi oli selvästi Suomea edellä työturvallisuudessa.

Lue koko uutinen Rakennuslehdestä.