Loppuvuodesta 2013 valmistuva "Esimiehen työsuojeluopas - rakentaminen" -opas käsittelee rakentamisen työturvallisuutta esimiehen näkökulmasta. Oppaassa käydään läpi mm. tapaturmien merkityksiä, mitä turvallisuus on, työsuojeluvastuita työmaalla sekä työmaan turvallisuuden hallintaa.