Jo kolmattatoista kertaa järjestettävän Telinetorstai -toimintapäivän tarkoituksena on kannustaa rakennusalan yrityksiä parantamaan erityisesti putoamisturvallisuutta työmailla. Toimintapäivän aikana projektissa mukana olevat tahot tekevät työmaakäyntejä ja järjestävät tilaisuuksia, joissa kerrotaan työtelineisiin ja putoamissuojaukseen sekä henkilökohtaisiin turvavarusteisiin liittyvistä asioista.

Telinetorstai materiaali ja työmaakäynnit

Telinetorstai – juliste ja telineturvallisuuskortti ovat helmi maaliskuun vaihteessa Rakennusliiton aluetoimistoissa. Niiden käyttö ja jakaminen työmaille, työsuojeluvaltuutetuille ja luottamusmiehille voidaan aloittaa Rakennusliiton aluetoimistoista välittömästi. Telineturvallisuuskortin jakamisessa Telinetorstai -työryhmä toivoo, että korttia annettaisiin työmaalla toimitsijan, työsuojeluvaltuutetun tai luottamusmiehen toimesta työntekijän ja työnjohdon käteen, samalla tehden tarkastuksia putoamisturvallisuuden kunnossa olosta. Telineturvallisuuskorttia ei siis toivota jaettavaksi massajakeluna sosiaalitilojen pöydille. Tarkoituksena on kortin välityksellä tavoittaa mahdollisimman monta rakentajaa ja vaikutta heidän asenteisiinsa turvallisen työskentelyn ja putoamissuojauksen toteutumiseksi.

Toimitsijoiden toivotaan myös täyttävän Telineturvallisuuskorttia toimintapäivän työmaakäyntien yhteydessä. Siihen tulee kirjata tukkimiehen kirjanpidolla havaitut oikeellisuudet ja puutteet. Havaitut puutteet tulee ohjata korjattavaksi työmaalla välittömästi.

Toimitsijoiden ei tarvitse tehdä raportteja, eikä yhteenvetoja Rakennusliiton keskustoimistolle toimintapäivästä. 

10.5  AVI - työsuojeluvastuualueiden tarkastajat tekevät myös toimintapäivän aikana työmaakäyntejä. Viranomaisten tavoitteena on tehdä toimintapäivän aikana reilu 350 työmaakäyntiä.

Telinetorstain ”virallinen” ohjelma Rudus turvapuistossa

Telinetorstain ”virallinen” toimintapäivän ohjelma järjestetään Rudus turvapuistossa. Turvapuistoon on kutsuttu Uudeltamaalta toisen asteen rakennusalan, maalaus ja putkialan oppilaitosten opiskelijoita. Toimintapäivän aikana kutsutut opiskelijaryhmät käyvät asiatuntijoiden esittäminä työelämässä tapahtuneita vakavia työtapaturmia ja miten näiltä vakavilta työtapaturmilta olisi voitu välttyä. Päivän teeman mukaisesti turvapuiston normaalivarustuksen lisäksi mukana on henkilönostinrasti. Toimintapäivänä turvapuistoon odotetaan tulevan noin 500 oppilasta opettajineen. Turvapuistosta löytyy lisätietoa osoitteessa http://www.rudus.fi/turvapuisto ja http://www.facebook.com/#!/pages/Turvapuisto/206185537946

TELINETORSTAI työmaakäynnit yhdessä Ammattiliitto Pro:n kanssa

Olen sopinut Ammattiliitto PRO:n rakennusalat sopimusvastaavan Jorma Ikävalkon kanssa yhteisistä työmaakäynneistä 10.5.2012 toimintapäivän aikana.

Suositamme yhdessä Jorma Ikävalkon kanssa yhteisiä työmaakäyntejä Rakennusliiton toimitsijoiden ja Ammattiliitto PRO:n rakennusalan asiamiesten kesken kaikilla niillä paikkakunnilla, missä se on suinkin mahdollista.

Ohessa on linkki Ammattiliitto PRO:n aluekeskuksiin yhteistietoihin: http://www.proliitto.fi/fi/yhteystiedot/aluekeskukset.html

Ottakaa avosylin Ammattiliitto PRO:n porukka Telinetorstai - työmaakäynneille mukaan!

Attachments:
Download this file (Monikuva Telinetorstai lopullinen.pdf)Telinetorstai-juliste[ ]379 kB
Download this file (tarkastuskortti lopullinen.pdf)Telinetorstai tarkastuskortti[ ]1761 kB