Rakennustyön turvallisuusjohtamisen hyviä käytäntöjä - Mitkä ovat tehokkaita keinoja vähentää työtapaturmia?-oppaan tarkoitus on tuoda esille niitä hyviä käytäntöjä, joiden avulla rakennustyömailla voidaan tehokkaasti vähentää työtapaturmia.


Opas on virikeaineisto, jota kukin yritys voi käyttää apuna kehittäessään omia turvallisuuskäytäntöjään . 

Hyvien turvallisuuskäytäntöjen laaja soveltaminen on tärkeimpiä keinoja saada rakentamisen turvallisuus uudelle ja paremmalle tasolle.


Oppaan tilaukset:

Rakennusteollisuuden Kustannus RTK Oy